آموزش

شرکت فنی و مهندسی آرتیمت صنعت تهران با تکیه بر تجارب و مهارت های کارشناسان خود و همچنین باورهای خویش مبنی بر مشارکت در توسعه و سازندگی میهن عزیز، فعالیت های آموزشی خود را در زمینه های آموزش “دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های مکانیک و فلز شناسی” در سطح ملی برگزار می نماید.