پیام مدیرعامل

به عنوان شرکت بازرسی کننده بین المللی در ایران مفتخریم ، با بازرسان مجرب و پرسشگر به عنوان یکی از متخصص ترین مجموعه های خدمات مهندسی ایران و ترکیه در راه ارتقاء سطح کیفیت و ایمنی جامعه فعالیت نماییم.

شرکت بازرسی آرتیمت

ارتقاء سطح کیفی زندگی شهروندان هدف تعالی سازمان ماست که همکاران ما در آرتیمت ، با هر سطحی رسیدن به آن را سرلوحه کار خود قرار داده اند. احترام به حقوق مشتریان و مشتری مداری ، توجه به خواسته‌های آنان و رعایت کلیه استانداردهای ملی و بین المللی و قوانین که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای حفظ و حراست از منافع ایشان ایجاد شده است، به عنوان یک الزام عملی و اخلاقی بزرگترین تعهد ما نسبت به جامعه ی ایرانی اسلامی است.
ما بر این باوریم که “ارتقای کیفیت و تعالی ،مسیری بی پایان ماست ”. بدین مفهوم که کلیه مدیران، کارکنان، بازرسین و محققان شرکت آرتیمت یک به یک به افزایش کیفیت زندگی تمام هموطنان تعهد داشته و رسالت اجتماعی خود را ارتقاء کیفیت تمامی محصولات و خدمات در سطح کشور می دانیم.
به امید آنکه در این راه بتوانیم قدمی هرچند کوچک برداریم.