برچسب: بازرسی ضایعات

بازرسی ضایعات 0

بازرسی متالورژی

نظارت بر تجزیه و تحلیل و تعیین کیفیت در ضایعات بازرسی و نمونه برداری از مواد خام ، نیمه محصولات و محصولات بازرسی آهن بیلت ، ساختار آجدار آهن ، میله سیم ، آهن...