برچسب: بازرسی پله برقی

0

بازرسی پله برقی و پیاده روهای متحرک

امروزه استفاده از پله برقی و پیاده رو های متحرک در مراکز عمومی از قبیل ایستگاه های مترو و قطار، فرودگاه‏ها، پل‏های عابر پیاده، بیمارستان‏هاو مراکز تجاری در حال افزایش است. هدف از نصب...